Τιμές | Αρχοντικό της Πέπως

Τιμές

ΟΝΟΜΑ ΔΩΜΑΤΙΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΣΚ

15/7-2/9
26-28/10
21/12-6/1
15-18/3
22-25/3
27/4-12/5
21-24/6

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ

(2κλινο) 65 € - 75€ 70 € - 85€ 80€ - 105€
(3κλινο) 75 € - 85€ 85 € - 95€ 100€ - 115€
(4κλινο) 85€ 95 115

Οι τιμές μπορούν να διαφοροποιηθούν αναλόγως αριθμού διανυκτερεύσεων, επιλογής παροχών (πχ μη λήψη πρωινού), και τυχόν τρεχουσών προωθητικών ενεργειών.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή προσφορά μας.